O projekcie - Aktywne Lokalnie w gminie Regimin

Idź do spisu treści

Menu główne:

O projekcie

Fundacja Lilium w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Aktywne lokalnie”. Projekt organizowany i dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zaangażowanie kobiet z terenów wiejskich mieszkających na obszarze gminy Regimin do założenia grup zrzeszających osoby o różnych zdolnościach i umiejętnościach artystycznych i kulinarnych, które mogłyby doprowadzić do utworzenia w późniejszym czasie samorządnych i niezależnych organizacji społecznozawodowych kobiet wiejskich np.: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp..

Głównym produktem projektu będzie utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej Kobiet zamieszkujących gminę Regimin, które staną się platformą wzmacniającą poczucie własnej wartości i niezależności kobiet w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze kulturalnym, pomocowym i edukacyjnym.

Celem szczegółowym realizowanego zadania publicznego ma być zacieśnianie więzi społeczności lokalnej wśród kobiet, wzrostmotywacji, zwiększenie wiary we własne możliwości, wzrost wiedzy o alternatywnych źródłach dochodu, możliwościach wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz swoich własnych zainteresowań.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego