Aktywne Lokalnie w gminie Regimin

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundacja Lilium w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Aktywne lokalnie”.

W ramach projektu zapraszamy wszystkie kobiety zamieszkałe na terenie gminy Regimin do udziału w bezpłatnych zajęciach w Centrum Aktywności Lokalnej Kobiet. 
Od dnia 1 września 2015 roku ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Aktywne lokalnie”

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 15 kobiet z terenu gminy Regimin. [czytaj więcej -> Rekrutacja]

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego